Projecten - Incidentele steun

1. Een veerpont voor Nage'-edDekk

Nage'-edDekk, een plaatsje van zo'n 4000 inwoners ligt op de oostoever van de Nijl , zo'n 280 km ten zuiden van Cairo en ongeveer 30 km van Minia, de hoofdstad van de provincie Minia. Administratief valt Nage'-edDekk onder Sheikh Tamay, 5 km zuidelijker. De voorzieningen, zoals school, ziekenhuis, markt liggen op  de westoever van de Nijl.

Zoals overal in Egypte, neemt de bevolking steeds maar toe, terwijl de landbouwgrond, de enige economische activiteit, gelijk blijft. Het aantal arme gezinnen, dit wil zeggen zij die geen of minder dan een hectare grond bezitten, neemt schrikbarend toe. Daar komt bij dat het onderwijs voor meisjes uit de boze was in dit traditionele landbouwmilieu; meisjes werken in het huishouden of op het land.   

Een veerboot vergemakkelijkt niet alleen dat de meisjes dan naar het voortgezet onderwijs en eventueel hoger onderwijs kunnen gaan, maar het heeft ook zijn voordelen voor het niveau van de lagere school zelf. Een regelmatige veerdienst garandeert immers dat er goede leraren van elders aangetrokken kunnen worden. Van de andere kant kan men niet het economische belang van een veerboot ontkennen, vanwege het snellere vervoer van de landbouwproducten. Ook kan zo’n veerboot  andere economische activiteiten bemoedigen, zoals de reparatie van tractoren, waterpompen enz., het openen van een apotheek, een broodbakkerij. De landloze seizoenarbeiders kunnen aan de andere oever van de Nijl, waar meer landbouwgrond is, werk vinden.

Tenslotte de laatste reden, maar niet de minst belangrijke, is het snellere vervoer van zieken, gehandicapten, zwangere vrouwen naar het ziekenhuis in Abou Qoqas of naar Minia zelf, want aan de oostoever is geen enkele regelmatige medische verzorging mogelijk.

veerpont voor Nage'-edDekk
veerpont voor Nage'-edDekk
veerpont voor Nage'-edDekk
Op het punt waar de Nijl het breedst is, is een pont onontbeerlijk!
Op het punt waar de Nijl het breedst is, is een pont onontbeerlijk!

De stichting Teje heeft Nage'-edDekk geholpen deze ferryboat te realiseren!

Stichting Teje  |  IBAN: NL04 RABO 0145 4549 75 t.n.v. Stichting Teje  |  K.v.K. nr.: 08104351  |  E-mail: info@stichtingteje.nl  |  www.stichtingteje.nl  |   contact