Projecten - Incidentele steun

10. Crêche "Love and care"

De crèche is een privé initiatief van 4 moslim- en christen leraressen. Hij is bedoeld voor zowel moslim- als christen kindjes.De vier initiatiefnemers hebben een liefdevolle en enthousiaste benadering van de kleintjes en respecteren wederzijds elkaars geloofsovertuiging. Om het gebouw te kunnen opknappen en van het nodige meubilair en speelmateriaal te voorzien, hebben de vier een lening af moeten sluiten van 22.000 LE ( € 3080,- ). De huur bedraagt zo’n  € 42.- per maand; de leraressen vragen geen salaris.....

Kinderen in de crèche, opgevangen door vrijwilligers
Kinderen in de crèche, opgevangen door vrijwilligers


De crèche draait inmiddels 2 jaar en heeft zijn nut meer dan bewezen. Omdat ze ook huur moeten betalen hebben ze nog maar € 210,- afbetaald. Nu is tot overmaat van ramp het ministerie van onderwijs komen kijken en heeft de voorwaarde gesteld, dat er een koelkast moet komen voor de mee-gebrachte boterhammen van de kinderen. Aaanschaf daarvan kon men zich niet permitteren. Een sponsor zorgde voor de koelkast. Het warme pleidooi van Truus Kleiburg voor het behoud van de crèche   "Love and Care" , heeft het bestuur doen besluiten te helpen.
Met Truus zijn wij van mening, dat daar zeer belangrijk werk verricht wordt en dat het werk van de 4 vrijwilligers daar absoluut nodig is. Het bestuur heeft daarom besloten voor de aflossing van de lening van LE 22.000.- te zorgen.

Stichting Teje  |  IBAN: NL04 RABO 0145 4549 75 t.n.v. Stichting Teje  |  K.v.K. nr.: 08104351  |  E-mail: info@stichtingteje.nl  |  www.stichtingteje.nl  |   contact