Wat wil stichting Teje?

Doelstelling

De Stichting heeft zich te doel gesteld om op een verantwoorde wijze projecten in Egypte te steunen, die zich bezig houden met de opvang, opvoeding, verzorging van en het perspectief bieden aan dakloze (wees) kinderen, kinderen uit arme gezinnen en gehandicapte kinderen.

De steun wordt geboden aan alle hulpbehoevenden ongeacht hun geloofsachtergrond en/of denominatie. Als het kan wil de Stichting graag structurele hulp bieden, maar ook steun aan individuele schrijnende gevallen heeft haar aandacht.

Omdat het erg moeilijk en nagenoeg ondoenlijk is goederen Egypte binnen te krijgen, houdt de stichting zich in eerste instantie bezig met het inzamelen van gelden.

Daartoe is een bankrekeningnummer geopend waarop gelden gestort kunnen worden.

Rekeningnummer: 14.54.54.975 t.n.v. Stichting Teje

Staat u achter de activiteiten van de stichting en wilt u die "sponsoren" voor een bepaald bedrag per maand, neem dan contact op met het secretariaat, stuur een mail of download de donateurskaart =>> donateurskaart downloaden

Attentie!

De St. Teje houdt zich niet bezig met het organiseren en/of regelen van vrijwilligerswerk. Helaas kan zij dus niet van dienst zijn met adekwate informatie daarover. Bovendien kan zij eventuele belangstellenden vanwege privacy-redenen niet zonder meer in contact brengen met haar contactpersonen in Egypte.

Armoe in Egypte Stichting Teje - Egypte Stichting Teje
Stichting Teje  |  IBAN: NL04 RABO 0145 4549 75 t.n.v. Stichting Teje  |  K.v.K. nr.: 08104351  |  E-mail: info@stichtingteje.nl  |  www.stichtingteje.nl  |   contact